Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2008

SKAI ECONEWS! Dear Mrs Christophilidou - Από τη χαρά στην σκληρή εξαπάτηση!

Αγαπητή Κυρία Χριστοφιλίδου,

I am from the Diaspora, and if I can speak Greek, I write it with difficulty, which is the reason why I write to you in English. I know your time is precious, and so is mine J and I thank you for taking time to read me. I’ll be short.

Είμαι από τη Διασπορά, και εάν μπορούσα να μιλήσω Ελληνικά, θα τα έγραφα με μεγάλη δυσκολία. Αυτός είναι και ο λόγος που προτιμώ να σας γράψω στα Αγγλικά. Γνωρίζω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος όπως και ο δικός μου και σας ευχαριστώ που διαβάζετε αυτό το κείμενο. Θα είμαι σύντομος.

I participated more than once to SKAI’s efforts to help in your task to show people how to respect … Greece! Our country! Your ideas were excellent and showed the way to go positively forward for a better and cleaner environment despite the different governments’ complete lack of both interest and action in that field. And I really congratulate your team for daring.

Έχω λάβει μέρος περισσότερες από μια φορές στις προσπάθειες του ΣΚΑΙ βοηθώντας και δείχνοντας στους συνανθρώπους μας τον τρόπο να σέβονται την Ελλάδα …. την πατρίδα μας. Οι ιδέες σας είναι εξαιρετικές και υπέδειξαν τον τρόπο με τον οποίο προχωράς θετικά μπροστά, για ένα καλύτερο και καθαρότερο περιβάλλον, παρά την παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος και δράσεων, σ’ αυτό το πεδίο, των διαφόρων κυβερνήσεων. Γι’ αυτό και συγχαίρω την ομάδα σας για την τόλμη.

From joy to strong deceit:

Από τη χαρά στην σκληρή εξαπάτηση:

I always thought the word “deontology” was Greek.

Πίστευα πάντα ότι η λέξη ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ είναι ελληνική.

I always thought a good journalist was able to have guts and remain independent of thoughts and above all, objective so that his/her public will have a real view of what is going on.

Επίσης πάντα πίστευα ότι ένας καλός δημοσιογράφος είναι σε θέση να έχει το θάρρος και να παραμένει ανεξάρτητος από θέσεις και απόψεις, και υπεράνω όλων, αντικειμενικός, ώστε το κοινό του να έχει την πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει.

1/ you made us waste a whole morning and afternoon of our precious time since you censored the most important arguments we had given you. This one-way talk you programmed shows that either you can’t make discernment or that you did not study the case well or that the government’s pressure is such that Democracy is no Greek word either any longer.

1/ καταχραστήκατε (αναλώσατε, πετάξατε) μια ολόκληρη μέρα μας (πρωί – απόγευμα) από τον πολύτιμο χρόνο μας, μιας και λογοκρίνατε τα πιο σημαντικά τεκμήρια που σας παρείχαμε. Αυτός ο μονόλογος που εκπέμψατε (σχεδιάσατε) αποδεικνύει ότι είτε δεν είστε σε θέση να κρίνετε ή δεν μελετήσατε την υπόθεση επαρκώς ή ακόμη ότι οι κυβερνητικές πιέσεις είναι τέτοιες ώστε να μην υφίσταται πλέον η λέξη Δημοκρατία στο ελληνικό λεξιλόγιο.

2/ Many here in the village of Grammatiko are not those “savage villagers” who fight for the sake of fighting and who do not understand the GOOD of a dumping ground in a Green Region (and if it is that good, why doesn’t your EPSA President, make it downtown Athens since it is Athens garbage that is involved?) Many of us here are not that dumb, have university diplomas, have lived abroad and above all are Greeks who love and respect Nature. Respect of others start by having respect for oneself…

2/ Πολλοί άνθρωποι εδώ στο Γραμματικό δεν είναι από αυτούς τους «βάρβαρους χωριάτες» που μάχονται έτσι για να μάχονται και που δεν καταλαβαίνουν το ΚΑΛΟ ενός ΧΥΤΑ σε Πράσινη Περιοχή (κι’ αν είναι τόσο καλό, γιατί ο Πρόεδρός σας της ΕΠΣΑ, δεν το κάνει στο κέντρο της Αθήνας, μιας και μιλάμε για τα σκουπίδια της Αθήνας?). Πολλοί από μας εδώ, δεν είμαστε τόσο ηλίθιοι, έχουμε πανεπιστημιακά πτυχία, έχουμε ζήσει στο εξωτερικό, και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες που αγαπάμε και σεβόμαστε τη Φύση. Ο σεβασμός προς τους άλλους προϋποθέτει αυτοσεβασμό…

Sincerely Yours

B. Malet

2 σχόλια:

 1. Το ζήτημα είναι κατά πόσο η δημιουργία του ΧΥΤΑ θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαικές Ένωσης οι οποίες θα τηρηθούν όσο χρονικό διάστημα θα λειτουργήσει. Το κύριο μελημα των κατοίκων των περιοχών Κερατέας και Γραμματικού είναι η επικείμενη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα καθώς και του αέρα.Αν μπορεί κάποιος να εγγυηθεί οτι τίποτα από τα δυο δεν θα παρατηρηθεί, δεν βλέπω λόγο αντίστασης κατά του έργου. Εν τέλει ας ενημερώσουν οι αρμόδιοι πολιτικοί και υπεύθυνοι του έργου τους κάτοικους των γύρω περιοχών οτι άλλο ΧΥΤΑ και άλλο ΧΑΔΑ καθώς διαβάζω οτι αντιμετωπίζεται με δυσπιστία η αναγγελία των νέων ΧΥΤΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ andy.
  Προφανώς δεν έχετε καταννοήσει ποιό είναι το πρόβλημα των κατοίκων της περιοχής.
  Γνωρίζουν πολύ καλά ότι άλλο ΧΑΔΑ, άλλο ΧΥΤΑ κι άλλο ΧΥΤΥ.
  Το ζήτημα για εμάς είναι ότι δεν δεχόμαστε την κατασκευή στην περιοχή μας ούτε ΧΥΤΑ, ούτε ΧΥΤΥ
  Κι αυτό όχι σαν αποτέλεσςμα μιας στείρας άρνησης, αλλά για συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς, χωροταξικούς, ακόμη και οικονομικούς λόγους.
  Ιδιαίτερα μετά την οικολογική καταστροφή από τις πυρκαγιές, θεωρούμαι ότι αν πριν ήταν ΦΟΒΕΡΟ ΛΑΘΟΣ η κατασκευή ΧΥΤΑ, σήμερα είναι πλέον ΕΓΚΛΗΜΑ.
  Πρόθυμος να σας αναλύσω τους λόγους της άρνησής μας, εάν επιθυμείτε.
  ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑ
  geKollias2.blogspot.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή