Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2008

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - Η Ε.Ε.Α.Α Α.Ε , υλοποιεί την σύμβαση σε Βαρνάβα & Γραμματικό.Μάθαμε από πηγή μας στο Γραμματικό ότι η Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωσης σύμφωνα με την σύμβαση, παρουσίασε σε πρόσφατη επιστολή της στις Κοινότητες Βαρνάβα & Γραμματικού χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του προγράμματος ανακύκλωσης.

1. Έναρξη ενημέρωσης – διανομής σάκου ανακύκλωσης στις 25/9/08

2. Έναρξη τοποθέτησης των κάδων στις 3/10/08

3. 1ο δρομολόγιο συλλογής στις 6/10/08

4. Ολοκλήρωση της ενημέρωσης ως τις 2/10/08

5. Ολοκλήρωση της τοποθέτησης των κάδων ως τις 4/10/08

Το χρονοδιάγραμμα ισχύει με την προϋπόθεση ότι οι Κοινότητες θα έχουν την δυνατότητα 2 δρομολογίων την εβδομάδα για μεταφορά των ανακυκλώσιμων στο ΚΔΑΥ Σχηματαρίου.

Με βάση τις πληροφορίες αυτές απαιτείται επειγόντως συντονισμός, υποστήριξη και ενημέρωση των κατοίκων του Βαρνάβα (Οικισμού και περιφέρειας).

Φαίνεται πως οι βάσεις του προγράμματος ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑ που έβαλαν και προώθησαν οι εθελοντές ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ προχωρά σε υλοποιήσει εφ όσον δραστηριοποιηθούν οι υπεύθυνοι της Κοινότητας έγκαιρα και ενεργήσουν κατάλληλα και αποτελεσματικά.

Ήρθε η ώρα να κλείσει η παράνομη ΧΩΜΑΤΕΡΗ του χωριού μας, πριν αρχίσουν τα πρόστιμα.