Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2008

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Μια τοπική στρατηγική, που στοχεύει σε καινοτόμες σκέψεις και δράσεις, για μια βιώσιμη αναβαθμισμένη τοπική κοινωνία.
Η προώθηση καινοτόμων ιδεών και καινοτόμων δραστηριοτήτων, αποτελούν προσόν και δίδουν προσθετική αξία, σε κάθε δημοκρατική και αναβαθμισμένη κοινωνία.
Η κοινωνική συμμετοχή και δράση μέσα από την κοινωνία ενεργών πολιτών εθελοντών, μπορεί να εμπνεύσει τοπικό όραμα και σχεδιασμό του προσανατολισμού, μιας βιώσιμης ανάπτυξης για τον τόπο.
Ο σχεδιασμός θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα τοπικά ¨συγκριτικά ¨πλεονεκτήματα που διαθέτουμε, τη γεωγραφικής μας ιδιαιτερότητα, το φυσικό περιβάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό μας, ώστε ο τόπος μας νάνε βιώσιμος και ελκυστικός ως τόπος εγκατάστασης, για μας, τα παιδιά μας και τον παγκόσμιο πολίτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου