Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Παράνομη η επέμβαση και καταστροφή του τοπίου της "Ρεματιάς Βαρνάβα" από την Περιφέρεια Αττικής και το Δασαρχείο;

Με αφορμή την "κατακρεούργηση" αιωνόβιων Πλατανιών και πεύκων της ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑ από την Περιφέρεια Αττικής και το Δασαρχείο παραθέτουμε παρακάτω τον σχετικό Νόμο, όπου εμφανίζεται παράνομη η οποιαδήποτε επέμβαση σε αναδασωτέες εκτάσεις
Αριθμ. 240 (ΦΕΚ Δ 36/03.02.2010)
Κηρύσσουμε ως αναδασωτέας, τα δημόσια, ιδιωτικά και διακατεχόμενα δάση και δασικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται στις καείσες από την πυρκαγιά της 21ης - 24ης Αυγούστου 2009 εκτάσεις, συνολικού εμβαδού 66.832 στρ.

Όρια: Δυτικά: Από Πυργάθι Γραμματικού (θάλασσα) ακολουθεί νότια μεταξύ καμένου - άκαφτου Δημοσίου Δάσους Βαρνάβα μέχρι που συναντά τον ασφαλτόδρομο Βαρνάβα - Παραλία Βαρνάβα ακολουθεί των χωματόδρομο μέχρι το Στρατόπεδο απ΄ εκεί στη θέση Αγία Παρασκευή Βαρνάβα - Οικισμό Βαρνάβα - Ρέμμα Βαρνάβα* μέχρι να συναντήσει το όριο της κτηματικής Περιφέρειας Καπανδριτίου ακολουθεί όριο καμένο - άκαφτο μέχρι τη θέση "Αγία Αννα" Καπανδριτίου - θέση Σοτίλεζα  Καπανδριτίου - Λίμνη Μαραθώνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου