Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΒΑΡΝΑΒΑΣ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Χωρίς την κατάθεση προτάσεων από εκπροσώπους Κοινωνικών Φορέων & Πολιτών της Περιοχής κατατέθηκαν προτάσεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα, για να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.

 
Επιβάλλεται η ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση (σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) στα πλαίσια Εκπόνησης  του Στρατηγικού Σχεδιασµού  (Ά Φάσης) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Μαραθώνα για την περίοδο 2015-2019. 
      Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, αποτελεί  ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2019, σε εναρμόνιση µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασµού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις µε ορίζοντα τετραετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του ∆ήµου. Με άλλα λόγια το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αφορά όχι µόνον στις υποδοµές και τις τοπικές επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου , αλλά και στη βελτίωση της υφιστάµενης οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του ∆ήµου, ως φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, µεριµνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των δηµοτών και επισκεπτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.
  Στο πλαίσιο εκπόνησης της Α΄ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασµός) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου για την περίοδο 2015 - 2019, κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή  των πολιτών και των φορέων για τον καθορισµό του οράµατος και στρατηγικής για την περιοχή µας.  Κατόπιν αυτού  θα έπρεπε να κληθούν  οι  δηµότες και οι  τοπικοί  φορείς να συνδράµουν, µε την αποτύπωση των σκέψεων τους, στην ανάπτυξη της περιοχής µέσω της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου που ακολουθεί. 
Με  το ερωτηµατολόγιο αυτό ζητείται να  προταθούν έργα και  δράσεις που θα συµβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του ∆ήµου και των υπηρεσιών του.
Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια µπορούν να αποσταλούν: ……………….Διεύθυνση Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα.

Επισυνάπτουμε αρχεία από άλλους δήμους που ακολουθούν Νόμους  & διαδικασίες.
  Με ένα κλικ διαβάστε:


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Επιχειρησιακό - Δημοτικής κοινότητας Βαρνάβα - κατάθεση προτάσεων για το 2016
Παρατηρούμε ότι οι κατατεθείσες (παρακάτω) προτάσεις της Δημοτική Κοινότητας Βαρνάβα (Αρ. Απ. 8/24.8.2015)  που υποβλήθηκαν είναι αναιμικές, αποσπασματικές & εμβαλωματικές . Παραβλέπουν και παραμελούν πολλές κρίσιμες ανάγκες της περιφέρειας και δεν αποτελούν κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδιασμού – σε βάθος 4ετίας. Απουσιάζει εντελώς το όραμα ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν (3-4) μεγάλα και σημαντικά έργα για την μελλοντική ανάπτυξη του τόπου μας. Π.χ ΒΑΡΝΑΒΑΣ, ένας ιδανικός τόπος για Εναλλακτικές μορφές τουρισμού!

Η περίπτωση του Βαρνάβα δεν είναι μοναδική το ιδιο συμβαινει και με τις υπόλοιπες δημοτικές κοινότητες του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή ενεργεί χωρίς σχεδιασμό και πρόγραμμα, χωρίς την συμμετοχή του πολίτη και δεν ακολουθεί τις κατά νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες του Κ.Δ.Κ όπως περιγράφουμε παρακάτω.

Με τα άρθρα 203 - 207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Δήμους με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους, με στόχο την εισαγωγή μόνιμων διαδικασιών και μεθόδων προγραμματισμού στους Ο.Τ.Α.
Με το άρθρο 266 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε, προσαρμόστηκε το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στις νέες λειτουργίες και αρμοδιότητες των Δήμων και η υποχρέωση κατάρτισης, τους αφορά πλέον όλους.
Το Υπουργείο Εσωτερικών με κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους, αρχικά την περίοδο 2007 -2009 και στη συνέχεια το 2011 εξειδίκευσε το περιεχόμενο και τις διαδικασίες κατάρτισης των Ε.Π. στους Δήμους.
Οι πιο σημαντικές είναι:
1) Υ.Α. 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/07 «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού», όπως τροποποιήθηκε.
2) Εγκύκλιοι 45/58939/25-10-06 και 66/50837/14-9-07 με θέμα τα
Επιχειρησιακά Προγράμματα.
3) Π.Δ. 185/07 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Ε.Π.των Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού».
4) Υ.Α. 5694/3-2-11 με την οποία τροποποιήθηκε η Υ.Α. 18183 και Π.Δ.89/29.9.11 με το οποίο τροποποιήθηκε το Π.Δ. 185. Με αυτά τα δύο το θεσμικό πλαίσιο των Ε.Π. προσαρμόστηκε στις ρυθμίσεις του Ν. 3852/10.


Μεγέθυνση εικόνων με ένα κλικ

3 σχόλια:

 1. χωρίς ερωτηματολόγιο συμμετοχής Καμια ευαισθησί α ή αγνοια των Νόμων;. Πιστευω το δευτερο. Απο οραμα αστα να πάρει....συμπολίτευση αντιπολίτευση μια ωραά ατμοσφιαρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Νομίζω ότι η τήρηση ερωτηματολογίου συμμετοχής δημοτών ήταν ευθύνη της διοίκησης του δήμου και όχι των προέδρων των κοινοτήτων. Δεν εφαρμόζουν σωστά την σχετική εγκύκλιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λευτέρης ο Σφίγγας23 Σεπτεμβρίου 2015 - 6:58 μ.μ.

   Υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι και τανάποδα.Δηλαδή να ενημέρωσε γραπτά σωστά ο δημος και το συμβούλιο να τοκανε μοκο. Μηπως. Χα χα

   Διαγραφή