Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2007

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗ

Το μόνο δυνατό φάρμακο, για την πλειονότητα των διανοούμενων, των πολιτικών στοχαστών και δημοσιογράφων ακόμη και πολλών οικολόγων, είναι σήμερα η Κοινωνία των Πολιτών και των Μη Κρατικών Οργανώσεων. Με άλλα λόγια, στηρίζουν τις ελπίδες τους στην Κοινωνία των Πολιτών και στις Μ.Κ.Ο, ως τους θεσμούς εκείνους που μπορούν να επιφέρουν κάποιες βελτιώσεις μέσα στο σύστημα της οικονομίας της αγοράς και να ελαττώσουν, στο μέτρο του δυνατού,τις άσχημες πλευρές του κυρίαρχου συστήματος, της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της παγκοσμιοποίησης.

Διαβάστε το πλήρες Αρθρο στο Link .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου