Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

Χρειάζεται ένα σχέδιο πνοής για τον νέο σύγχρονο Δήμο του Μαραθώνα.

Ένα σχέδιο που θα είναι καρπός μιας συμμετοχικής κοινωνίας που οφείλει να συμβάλλει με τις δικές της ιδέες στην οργάνωση ενός σύγχρονου Δήμου. O σχεδιασμός πρέπει να είναι μια συνεχής, ζωντανή προσπάθεια, που δεν θα τελειώσει στην συγγραφή ενός προεκλογικού προγράμματος χωρίς αξία, αλλά ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα που θα είναι ζωντανό δημιούργημα της κοινωνίας, που θα εκτιμά κάθε στιγμή τις ανάγκες και τις δυνατότητες των χωριών μας.
Ένα πρόγραμμα έργων και δράσεων που θα αποτυπώνει τη συνισταμένη της κοινής σκέψης της κοινωνίας μας.
Πολύ σύντομα θα πρέπει να δώσετε την δυνατότητα της κοινοποίησης του προγράμματος σας. Οι προγραμματικοί  λόγοι συνήθως αποτελούν πεδίο πλειοδοσίας, δεν φτάνει μόνο να θέλεις να κάνεις πράγματα πρέπει και να μπορείς.
Αντίθετα αποτελεί την προσέγγιση των λύσεων για τα προβλήματα, των προτάσεων αξιοποίησης για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες βελτίωσης, προόδου, ανάπτυξης και προοπτικής για το μέλλον.
Χρειάζεται ένας νέος ανανεωμένος προγραμματικός λόγος που θα πρέπει να πηγάζει από τη βαθιά γνώση όλων των δεδομένων του νέου Δήμου, των απαιτήσεων της μεταρρύθμισης και από την κατανόηση του σύγχρονου ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η αξιοποίηση του ορεινού όγκου της ενδοχώρας Βαρνάβα & Γραμματικού με περιπατητικά μονοπάτια, με εγκατάσταση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης –ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου, την μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων που θα προσφέρει μαζί με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της παράκτιας ζώνης του Βαρνάβα και του Γραμματικού, η δυναμική που θα δοθεί δια του προγράμματος ΑΝΑΣΑ στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην βελτίωση της επιχειρηματικότητας, αναμένεται να προσδώσουν ιδιαίτερη ανάπτυξη στην περιοχή.
Η εκτέλεση διαδημοτικού αυτοκινητόδρομου Μαραθώνα-Γραμματικού-Βαρνάβα- Καπανδρίτι, αναμένεται να ανοίξει την επικοινωνία με τις αποκλεισμένες από τον πολιτισμό τοπικές κοινωνίες (Βαρνάβα-Γραμματικού) να μεγιστοποιήσει την δυναμική προσέλκυσης επισκεπτών αλλά και επενδυτών στην περιοχή.
Επιβάλλεται να ανατρέψουμε όλα τα κακώς κείμενα των προηγούμενων διοικήσεων. Βασικοί άξονες προτεραιοτήτων, που θα πρέπει να τεθούν και σε δημόσιο διάλογο αφορούν:
1) Την συμμετοχή όλων στη διοίκηση του νέου Δήμου, με πρόσβαση στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση.
2) Την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής των κατοίκων και των τεσσάρων συνιστωσών περιοχών του νέου Δήμου.
3) Την βελτίωση της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.
4) Την αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της περιοχής (αγροτικός-μεταποιητικός-τουριστικός τομέας)
5) Την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών οικοσυστημάτων της περιοχής π.χ ρεματιάς Βαρνάβα κ.λ.π.
6) Την αξιοποίηση της παράκτιας ζώνης Βαρνάβα Γραμματικού και όχι μόνο.
7) Την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, εξοπλίζοντας το νέο Δήμο με βασικές υποδομές και βελτιώνοντας τις ήδη υπάρχουσες.
8) Την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως αυτοτελές τμήμα με ιδιαίτερη αντιμετώπιση.
9) Την βελτίωση του τρίπτυχου Παιδεία-Αθλητισμός –Απασχόληση.
10) Την αποτροπή δημιουργίας ΧΥΤΑ-ΧΥΤ στο Μαραθώνα και εφαρμογή της ανακύκλωσης παντού.
Περιμένουμε να ακούσουμε τις ξεκάθαρες προτάσεις σας για τον νέο Δήμο , με ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό πρόγραμμα, με συγκεκριμένους στόχους, καθαρούς στόχους , με σαφήνεια ιδεών, με ολοκληρωμένες αναπτυξιακές επιλογές!
Όπλο σας είναι οι ιδέες, η πείρα, η γνώση στην αυτοδιοικητική λειτουργία, το έργο, η διαδρομή και αποφασιστικότητά σας.
Οι Πολίτες σας έδωσαν με την ψήφο τους την εντολή να συνεχίσετε το έργο σας , αλλά πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις σας!
Αποδείξτε ότι είσαστε η Δημοτική Αρχή ΟΛΩΝ!

Αποδείξτε ότι σέβεστε τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και ότι την υπηρετείτε ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και επίσης αντιμετωπίστε τους Δημότες με εντιμότητα , ήθος και αξιοπρέπεια!
Στόχος σας θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου λειτουργικού δημοτικού μηχανισμού με φιλική διοίκηση, με απλές ευέλικτες διαφανείς διαδικασίες, με διάθεση ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του δημότη, με ισότιμη μεταχείριση και αξιοκρατία με σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων και ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.
Ανοίξτε την αυλαία για ένα δημιουργικό μέλλον ... κάντε μια επανεκκίνηση σε όλα τα επίπεδα. Προσδοκούμε να απολαύσουμε έναν δημοκρατικό, μαχητικό, ειλικρινή και έντιμο αγώνα χρηστής διαχείρισης, με μοναδικό γνώμονα την ουσιαστική προσφορά στον τόπο μας κι όχι την κατάληψη της τοπικής εξουσίας.
Αναδείξτε ένα νέο ήθος στα τοπικά πράγματα, ένα νέο σύνολο αξιών και αρχών που θα εκφράσει τη δημοκρατία, την ισότητα και τη διαφάνεια, παντού.
Εμείς σαν ενεργοί πολίτες του Βαρνάβα επιζητούμε το καλύτερο σήμερα και το ακόμα καλύτερο αύριο, για αυτόν τον τόπο που όλοι ονειρευόμαστε και που όλοι αγαπάμε.
Μ. Αποστολόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου