Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Γίνε και εσύ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ...όχι απλά ΚΑΤΟΙΚΟΣ...!!! και απάντηση ουκ ελαβα…

From: Μιχάλη Αποστολόπουλο [
 Sent: Tuesday, August 25, 2015 1:01 PM
To: 'mayor@marathon.gr'
Cc: 'gensec2@marathon.gr'; 'katharosvarnavas@marathon.gr'; 'katharosmarathonas@marathon.gr'; 'katharineamakri@marathon.gr'; 'SEEDD'; 'synigoros-press@synigoros.gr'
Subject: Γίνε και εσύ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ...όχι απλά ΚΑΤΟΙΚΟΣ...!!! και απάντηση δεν έλαβα…
 
ΠΡΟΣ τον
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
κ. Τσούμπρα Βασίλη
Υπεύθυνο ανάπτυξης ομάδων εθελοντών

Δήμου Μαραθώνα.


Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Η. Ψηνάκη,
Γεν. Γραμματέα:N.Τσαγκαράκη
Τοπική πρόεδρο Βαρνάβα: Χαρ. Ασημακοπούλου.

ΘΕΜΑ:  Γίνε και εσύ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ...όχι απλά ΚΑΤΟΙΚΟΣ...!!! και απάντηση δεν ελαβα…

κ. Τσούμπρα,
Παρακάτω παραθέτουμε επιστολή μας 26/6 προς την τοπική πρόεδρο του Βαρνάβα η οποία παραμένει ακόμη αναπάντητη.


From: Μιχάλη Αποστολόπουλο 
 Sent: Saturday, June 20, 2015 2:53 PM
To: 'katharosvarnavas@marathon.gr'
Cc: 'psinakisilias@gmail.com'; 'gensec2@marathon.gr'; 'katharogrammatiko@marathon.gr'; 'katharineamakri@marathon.gr'
Subject: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΡΝΑΒΑ
Κα Χαρ. Ασημακοπούλου
Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας                                             20/6/2015

Κοιν: Δήμο Μαραθώνα - Δήμαρχο
ΘΕΜΑ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Με απόφαση που απευθύνεται προς τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου που καθορίζει ο νόμος για τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, αναθέτει τα θέματα του εθελοντισμού στις δημοτικές κοινότητες. Ειδικότερα, στο άρθρο 83.3 του οποίου ορίζεται ότι «το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας».

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε θερμά να μας ενημερώσετε
Πως, πότε και από ποιους έχει οργανωθεί το Τοπικό Γραφείο Εθελοντισμού Βαρνάβα… και ποιοι είναι οι τομείς δράσεις του μέχρι σήμερα.

Με εκτίμηση
Μ. Αποστολόπουλος
Αλεξ Προκοπάκης

Σχετικό
--------------------

Κατόπιν των ανωτέρω θέτουμε και σε εσάς τα ίδια ερωτήματα ως καθ ύλη αρμόδιο και παρακαλούμε θερμά για την ενημέρωσή μας.
Διατελούμε
Με εκτίμηση


Μ. Αποστολόπουλος
Αλέξ. Προκοπάκης
Κάτοικοι Βαρνάβα
Τηλ.
http://energipolitesvarnava.blogspot.gr/

Α) "Παρακαλώ για την Παροχή βεβαίωσης καταχώρησης του αιτήματός μου
από τους παραλήπτες του παρόντος email για τις Δημόσιες Υπηρεσίες
(άρθρο 12 του ν.2690/99 Φ.Ε.Κ. 45Α, εγκύκλιος Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Διοίκησης - Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και
Διαδικασιών - Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας
ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/10.4.2001, κτλ)."Β) Για όλα τα εκκρεμή θέματα που αφορούν τον Βαρνάβα σε θέματα και προβλήματα που δεν έχουν απαντηθεί μέχρι σήμερα από τον δήμο Μαραθώνα ή την Περιφέρεια, θεωρώ σωστό - (ο χρόνος θα το δείξει αυτό)  - θα δώσω συνέχεια και θα μεταφέρω τις υποθέσεις στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα και μπορεί η Επιτροπή να εξετάσει το θέμα μπορεί και ΟΧΙ. Πάντως θα εξαντλήσουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις μέχρι να βρούμε το δίκιο μας, ώστε ο δήμαρχος να αναλάβει τις ευθύνες του πράττοντας τα αυτονόητα για τον τόπο μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου