Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008

Το δικό μας σύνθημα...

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ø Κοινοπραξία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών

Ø Κοινοπραξία των εθελοντών και ενεργών πολιτών

Ø Κοινοπραξία των bloggers στο διαδίκτυο