Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

ΒΑΡΝΑΒΑΣ - Το μαύρο χρώμα στη ζωή μας

Η τοπική αυτοδιοίκηση στις μικρές και μεγάλες κοινωνίες λειτουργεί με κανόνες και γνώμονα το κοινό συμφέρον και την ευημερία των κατοίκων που τις αποτελούν. Δεν μπερδεύουν το μυαλό με τα αρχίδια, δεν ξέρουν καν τι σημείνει η λέξη τσαμπουκάς, οι πολίτες δεν είναι αγενείς και βρωμόστομοι στις μεταξύ τους σχέσεις. Εχουν κανόνες και υποχρεώσεις και το ίδιο απαιτούν από τους συμπολίτες τους. Και εάν παραβούν τον νόμο γνωρίζουν ότι θα δώσουν λόγο γι΄αυτό. Ακόμη και για 20 ευρώ. Συναποφασίζουν και ενεργούν, δρομολογούν και εκτελούν, προσπαθούν να καινοτομήσουν και συχνά το καταφέρνουν. Εχει ενδιαφέρον να ζεις στις κοινωνίες αυτές γιατί ξέρεις ότι μπορείς και εσύ να συνεισφέρεις. Να προσφέρεις κάτι που μπορείς, για να πάρεις κάτι άλλο που χρειάζεσαι. Αλληλεπίδραση, άμιλα, αλληλεγγύη, σεβασμός, ευγένεια, προσπάθεια.
Συνέχεια...